Rannarahva Koda koondab inimesi, kelle sooviks on aidata kaasa mere ja randlusega seotud organisatsioonide, spetsialistide, mere- ja rannakultuurist huvitatud inimeste, põliste randlaste ning teiste huvigruppide võrgustumisele. Koja liikmete eesmärgiks on väärtustada Eestimaa unikaalset mereäärset asukohta ja aidata kaasa Eestimaa muutumisele mereäärsest riigist taas tõeliseks mereriigiks.
Meie juures ei loe vanus, sugu, positsioon ega aurahad. Ei ole tähtis, kas elad mere ääres, järve kaldal või Munamäe jalamil. Kui tunned, et Sul on ideid, tahad kaasa mõelda ja mis veel tähtsam – kaasa tegutseda, siis võta Rannarahva Kojaga ühendust. Võid meie tegemisi jälgida ka Facebook'is.

Merekalender – mis see on?

Rubriik Koja tegevus | Arvamusi pole | 28. veebruar 2013

Merekalender.ee on temaatiliste sündmuste veebiportaal, mis koondab endas mere-  ja randluse kultuuri viljelevaid sündmusi spordivõistlustest, kala- ja merepäevade, konverentside, festivalide ning kontsertideni. Kalender võimaldab avalikkusele teada anda põnevatest merelistest sündmustest, rannaäärsetest paikadest ning vaatamisväärsustest, avastatud ja veel avastamata aaretest, mida Eestimaa rannikul leida ja näha võib. [Loe edasi…]

Rannarahva Koja ja Rannarahva Muuseumi pöördumine põllumajandusministri ning majandusministri poole

Rubriik Koja tegevus | Arvamusi pole |

Rannarahva Koda ja Rannarahva Muuseum on pöördunud (PDF) põllumajandusministri ning majandusministri poole ettepanekuga kutsuda kokku töörühm, mis hakkaks tegelema randluse teemaliste mõistete defineerimisega. [Loe edasi…]

Rannarahva Koja infopäev 2. veebruaril

Rubriik Koja tegevus | Arvamusi pole | 27. jaanuar 2011

Rannarahva Muuseumis arutleti rannaalade rahastamisvõimaluste ja arengu üle

2. veebruaril 2011 Rannarahva Muuseumis Viimsis toimunud Rannarahva Koja infopäeval räägiti rannapiirkondade arengust: missugused projektid on käsil, missugused võimalused on ettevõtjail ja ettevõtlikel leida oma ideedele rahastust, kuidas arendatakse kalanduspiirkondi.  [Loe edasi…]

Noorte merelisest huviharidusest ja kutsealasest õppest üldhariduskoolide baasil

Rubriik Mereharidus | Arvamusi pole | 17. juuni 2010

Hetkeolukord.

Noorte ja kooliaeliste laste merelise huvihariduse võimalused, mis viiksid huvi tekkimiseni kõige merega seonduva vastu ja suunaks lapsed merega seotud elukutse valikule ning vastava kutse omandamisele mereharidussüsteemis, on puudulikud. [Loe edasi…]

Mereline õpe lastele ja noorukitele vanuses 7-18 aastat Viimsi merekeskuses

Rubriik Mereharidus | Arvamusi pole | 16. juuni 2010

Taust
Vajalik on luua merevaldkonna teadmistekeskus, mille tegevus tekitaks üldhariduskoolide õpilastes huvi merekeskkonna ning merega seotud elukutsete omandamise vastu. [Loe edasi…]

Ettepanekud Eesti merenduse arengukava projekti

Rubriik Koja tegevus | Arvamusi pole | 25. mai 2010

Merenduse arengukava töörühm

Ettepanekud Eesti merenduse arengukava projekti [Loe edasi…]